Wals Die voorloper van die wals, die ländler, was n stadige volksdans in ¾ tyd wat baie gewild was in Oostenryk, Suid-Duitsland en Duits-Switserland. Dit is gewoonlik in die buitelug uitgevoer en het gepaard gegaan met die stamp va...
Kadriel / Kwadriel / Quadrille Daar is talle bewerings dat die kadriel sy oorsprong uit Frankryk het. Aanvanklik is dit in die 17de eeu tydens militêre parades deur 4 ruiters en hulle perde in n vierkant uitgevoer. Hierdie vertoning het so g...
Setties / Setees / Schottische In die 19de eeu kom die setties nog maar selde voor in vergelyking met die begin van die 20st eeu, toe dit, saam met die polka en die wals, een van die gewildste danse was. Die dans het al gewilder geword by informel...
Polka Dit is nie bekend wanneer die vroegste vorm van die polka ontstaan het nie, maar daar is wel vasgestel dat die dans in Boheme ontstaan het as n volksdans en nie voor ongeveer die middel van die 19de eeu na die res van Wes-Europa versprei het...
Masurka Hierdie dans het sy oorsprong in Pole waar die inwoners van die vlaktes van Mazovië naby Warskou, bekend as die Mazurs, dit gedans het. Dit is n dans wat groot bewondering uitlok en laat gewoonlik die sweet tap omdat dit n bai...
Paddika / pas de quatre (vierpas) Die barn dance is afkomstig uit Amerika en het sy ontstaan te danke aan die liedjie Dancing in the barn wat by hierdie dans gesing is. Die dans het teen die einde van die tagtigerjare van die 19de eeu in Enge...
Vastrap Die woord vastrap het reeds vroeg n idiomatiese betekenis in Afrikaans verkry as: moed hou en aanhou. Die naam van die dans is moontlik eerder verwant aan die idiomatiese betekenis van die woord vastrap. Die verduideliking is opgeteken ...
Lansiers Die lansiers is n variant van die kwadriel en is vir die eerste keer in Ierland bekend gestel met die naam Quadrille des Lanciers. Die naam is later verkort na Lanciers. Net soos die kwadriel het dit ook uit vyf figure bestaan en is ook i...
Kontradans / Country dance / Contredance Die kontradans was die voorloper van die kwadriel. Vir die Engelse het die klem op die uitvoering van country dance gelê op sosiale verkeer maar die Franse het nie net die verandering in ...
Die agtergrond van ons Boeredanse Waar kom die tradisionele Afrikaanse volksdanse vandaan? Tradisionele danse (volksdanse) het sy oorsprong uit die mense van die nasie of streek. Alle Suid-Afrikaanse volksdanse, met uitsondering van die Vastrap en...
Terug Terug na bo